Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3 A Kat:4 D.No:10 PK: 06520 Çankaya/ANKARA info@kurumsalyonetisim.org 0312 945 36 84

Hakkımızda

Adresimiz: Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3 A Kat:4 D.No:10
PK: 06520 Çankaya/ANKARA

e-Posta Adresimiz: info@kurumsalyonetisim.org

KEP Adresimiz: kurumsalyonetisimdernegi@hs02.kep.tr

Vergi Dairesi: Başkent

Vergi Numarası: 5970748685

Banka Hesap Bilgilerimiz:

Kuveyttürk Katılım Bankası Çukurambar Şubesi

TL Hesap;

Hesap No            : 95702794-1

IBAN                     : TR14 0020 5000 0957 0279 4000 01

 

USD Hesap;

Hesap No            : 95702794-101

IBAN                     : TR30 0020 5000 0957 0279 4001 01

 

EURO Hesap;

Hesap No            : 95702794-102

IBAN                     : TR03 0020 5000 0957 0279 4001 02

 

Derneğin Amacı;

 1. Kurumsal yönetişim sistemlerinin kurumlarda yapılandırılması için gerekli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 2. Kurumsal yönetişim sistemleri konusunda bilincin gelişmesi için gerekli teknik ve mesleki örgütlenmenin gerçekleşmesini sağlamak,
 3. Kurumsal yönetişim bileşeni olarak proje yönetimi bilincinin tüm kurumlarda yapılandırılması ve uygulanması için gerekli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 4. Kurumsal yönetişim bileşeni olarak bilgi sistemleri yönetim bilincinin tüm kurumlarda yapılandırılması ve uygulanması için gerekli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 5. Kurumsal yönetişim bileşeni olarak kurumsal mimari yönetim bilincinin tüm kurumlarda yapılandırılması ve uygulanması için gerekli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 6. Kurumsal yönetişim bileşeni olarak KOBİ Danışmanlığı bilincinin tüm kurumlarda yapılandırılması ve uygulanması için gerekli farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek,
 7. Kurumsal yönetişim çerçevesinde çalışacak mesleki roller olan Yönetişim Uzmanı, Yönetişim Danışmanı, Bilgi Sistemleri Yönetişim Uzmanı, Bilgi Sistemleri Yönetişim Danışmanı, Proje Yöneticisi, Proje Yönetim Danışmanı ve KOBİ Danışmanı ünvanlarında görev alacak çalışanların teknik gelişimini destekleyecek eğitim, bilgilendirme ve belgelendirme süreçlerini yönetmek,
 8. Kurumsal yönetişim ile ilgili çalışan tüm meslek gruplarıyla Kamu kurumları arasında sağlıklı ve düzenli ilişkilerin kurulmasını sağlamak,
 9. Kurumsal yönetişim ve ilgili bileşeni olan Proje Yönetimi, KOBİ Danışmanlığı ve diğer ilgili disiplinlerde etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 10. Kurumların hedeflerine ulaşması için ülke kaynaklarının etkin yönetimini amaçlayarak kurumsal yönetişim, proje yönetimi ve bilgi sistemleri yönetişimi konusunda teori ve uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
 11. Kurumsal yönetişim Uzmanlığı, Proje Yöneticiliği ve KOBİ Danışmanlığı konusunda profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmek.
 12. Kurumsal yönetişim, kurumsal mimari, proje yönetimi ve KOBİ danışmanlığı uygulamaları için temel kavramları ve mesleki standartları geliştirmek, yeni yöntem ve uygulamalar üretmek.
 13. Kurumsal Yönetişim alanında serbest fikir, uygulama ve çözüm alışverişi sağlayacak kabul görmüş bir forum/platform oluşturulmasını ve üyeleri arasında yardımlaşma ve bilgi akışını sağlamak.
 14. Kamu ve özel sektörün kurumsal yönetişim, bilgi sistemleri yönetişimi ve proje yönetimi uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek ve/veya verilmesini sağlamak.
 15. Kurumsal yönetişim, KOBİ Danışmanlığı, bilgi sistemleri yönetişimi ve proje yönetimi alanındaki donanım ve yazılım sistemlerinin üretici ve kullanıcıları arasında bir ara birim oluşturmak.
 16. Amaçlar kapsamında üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak proje yönetiminin her düzeyinde uygun eğitim ve kariyer gelişimini teşvik etmek.
 17. Kurumsal yönetişim, KOBİ danışmanlığı, proje yönetimi alanında, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, üyeler, üniversiteler, eğitim ve araştırma kurumları ile işbirliği yaparak, her alanda akademik ve endüstriyel araştırmaları teşvik etmek